Spillbasert opplæring
Spesialister på ikt-basert opplæring. ikt-huset er et ledende kurs- og kompetansesenter for ikt-basert opplæring for voksne. Vi er lokalisert i Jerikoveien 14 i Oslo der vi tilsammen har 21 lyse og moderne kursrom. I tillegg holder vi bedriftskurs i hele Norge og kan vise til gode resultater fra en stor portefølje av private og offentlige virksomheter. Vi tilbyr opplæring innen ikt på alle nivåer og innen svært mange segmenter. Ikt-huset er også godkjent som privat tilbyder av norsk- og samfunnsfagopplæring til innvandrere.
Kurs, Kompetansesenter, kurssenter, ikt, norskopplæring, samfunnsopplæring, gameit, navkurs,
18859
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18859,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Spillbasert kvalifisering for ungdom

gameit

Spillbasert undervisning for ungdom er et tilbud til unge voksne mellom 18 og 30 år som ikke har fullført studiekompetanse. Vi jobber i hovedsak for at deltagerne skal oppnå studiekompetanse etter 23/5 regelen, eller komme tilbake i ordinær videregående skole. De fagene vi underviser i er historie, naturfag, norsk, matematikk, samfunnsfag og engelsk. Pr semester kan man ta inntil 2 fag, og kun fag man ikke tidligere har bestått. Kursene er fulltid fra kl. 9-15, og man må følge kurset i sin helhet.

 

Undervisningen er lagt opp på en fremtidsrettet, fengende og actionfylt måte, og er utarbeidet for å nå elever som ikke har passet inn i den tradisjonelle skolehverdagen, eller som har utfordringer som gjorde skolegangen vanskelig. Metodikken bygger på ikt-husets egenutviklede «Gameit metodikk» i tillegg til at vi fokuserer på motivasjon og engasjement, et godt læringsmiljø, flinke og faglig sterke lærere og ønsket om å gi unge voksne en arena hvor de føler seg hjemme.

 

Spilling i klasserommet krever tett oppfølging og tydelige tilbakemeldinger fra lærer, og læreren må sette spillet inn i faglige rammer og kunne spille godt selv. Dataspill i skolen handler ikke om å plassere elever foran en skjerm og satse på at det lærer dem noe. Det er de rundt som skaper de gode læringsopplevelsene, og det ikke ulik læring i forhold til andre medier.

 

Undervisingsuken er delt mellom felles undervisning, arbeid på lesesal og arbeid med fagene på spillrommet. Deltakerne får tett oppfølging hele dagen hver eneste dag av faglærere i sine fag. Faglærerne er utdannet til å undervise i sine fag i videregående skole, og de har lang erfaring med bruk av dataspill i undervisning og i undervisning av deltagergruppen.

 

Hvert semester gjennomfører alle deltagerne privatisteksamen i et eller flere fag. Vi har da hatt prøveeksamen og jobbet mye med eksamenstrening i forkant, og på selve eksamensdagen er vi med hver eneste deltager. Vi har nærmere 100 % gjennomføringsprosent, alle møter til eksamen og karaktersnittet ligger omtrent på ordinært eksamenssnitt i Oslo og landet som helhet.

 

Kursene eies i sin helhet av Nav Oslo. All påmelding og dialog vedr deltagelse går via saksbehandler på den enkeltes Nav kontor.

Redder skolegangen med dataspill

Selv ikke en pandemi kunne stoppe dem: Simen og Mathias har denne våren fullført videregående skole ved hjelp av dataspill. De er to av flere unge som gjennom NAV Oslos kurstilbud for arbeidsledige har funnet igjen skolemotivasjonen og nå får gode karakterer og vitnemål. Nå ser gutta frem til å starte opp studier til høsten.

 

– Dette tilbudet har reddet skolegangen min. Det er hundre prosent sikkert, sier Simen. Kurset «Spillbasert kvalifisering for ungdom» er ett av flere kurs NAV Oslo tilbyr arbeidsledige i Oslo via sine tiltaksleverandører. Kurset er utviklet for unge under 25 år og drives av Ikt-huset i Oslo, og er for unge som ikke har fullført videregående skole. Målet er å hjelpe dem å få vitnemål på raskest mulig måte, slik at de kan komme seg videre til høyere studier eller ut i arbeidslivet.

Av de 45 som har deltatt på kurset denne våren, har ca halvparten søkt seg videre til utdanning eller annen skole fra høsten, blant dem Simen og Mathias.

Les mer

Simen begynner på fagbrev i musikkdesign ved Høyskolen Kristiania, mens Mathias skal begynne på psykologistudiet eller studere historie.– Vi får se. Valgmuligheten er mange, og jeg har ikke endelig bestemt meg. Men nå kan jeg endelig snart sette strek over fortiden og se fremover, sier Mathias.

 

Minecraft + pensum = sant

Kursene rakk så vidt å komme i gang før Norge stengte ned, og klasserommene i lokalene til Ikt-Huset – pakket med gamermaskiner, VR-briller og E-sportrigg – ble stående uten elever.
I stedet for å møte på kursstedet har alle de unge heller blitt fulgt opp digitalt.Thomas Jesting, daglig leder hos Ikt-Huset i Oslo, forteller at kommersielle dataspill, blant annet Minecraft, Democracy og Assassins Creed, bygger opp under temaene på pensumlisten i «sixpack»-fagene norsk, matte, engelsk, naturfag, historie og samfunnsfag, og bidrar til engasjement, teamwork og motivasjon.Mens deltakerne har vært hjemme har det vært hyppig telefonkontakt med lærerne på Ikt-Huset. Detaljerte timeplaner og innlevereringer, også gjennom nettskolen ASK, hvor alle deltakerne har egne brukerkonto, har sørget for progresjon for den enkelte. Den daglige kontakten har vært dypt savnet, men for de aller fleste har den digitale oppfølgingen fungert godt.

 

Mer enn kule spill

Jesting forteller at «Spillbasert kvalifisering for ungdom» handler om mer enn kule spill.– Deltakerne kan også ha andre utfordringer, og vi jobber derfor tett med deltakerne for at de skal komme i mål med vitnemålet sitt. Dette krever at vi har ressurser til å ta oss av små og store utfordringer, men også gode lærere med spillerfaring, forklarer Jesting.Mathias begynte først på elektro når han gikk på videregående skole, men forsto raskt at det ikke var elektriker han skulle bli likevel.– Etter en stund falt jeg ut. Det ble, kort sagt, en periode med passivitet. Og så befant jeg meg plutselig på NAV. Og jeg kan love at du kjenner det, når du sitter hjemme uten videregående mens kompisene er i gang med utdannelsen, konstaterer Mathias.

 

Dyktige lærere

Både Simen og Mathias er interesserte i dataspill. Det er ikke en forutsetning for å delta, men at kurset har dataspilling på timeplanen er unektelig noe som vekker interesse blant mange.– Jeg hørte om dette kurset fra NAV-veilederen min, og ble nysgjerrig når jeg hørte at undervisningen var spillbasert.  Og det har funket for meg, bekrefter Simen.
Mathias og Simen er mest opptatt av at egen motivasjon og hjelp fra lærerne på kurset har vært det aller viktigste for å lykkes. Alle lærerne har fagkompetanse, pedagogisk utdanning, og ikke minst interesse for dataspill i undervisning.– Lærerne her er de flinkeste jeg har vært borti. Dersom du kommer hit med litt «bagasje», blir du sett, lagt merke til og fulgt opp. Jeg tror ikke jeg ville klart det på egen hånd. Her treffer man andre som er motiverte og som jobber mot samme mål. Dette treffer så riktig! sier Mathias.

 

Gode resultater

Det spillbaserte kurset er et populært kurs i NAV Oslo, og deltakerne søkes inn via sine NAV-veiledere. I fjor høst gjennomførte 30 deltakerne til sammen 44 eksamener. Gjennomsnittskarakteren lå på samme nivå som landsgjennomsnittet for de som gjennomfører på vanlig vis, og nesten ingen strøk eller avbrøt underveis. Det er ingen selvfølge for et kurs som retter seg mot ungdommer som har en historier med mye fravær fra skolen.– Eksamensresultatene fra vårens korona-pregede kurs ser ut til å bli like gode som vanlig, med lite stryk, gode karakterer og få som har falt ut til tross for pandemitiden. Vi har hatt deltakere her som før de kom på kurset har strøket over fem ganger, men som etter 14 uker består med glans, sier Jesting.

 

Prioriterer unge i Oslo

Unge under 30 år er aldersgruppen som har opplevd den høyeste ledigheten i Oslo i forbindelse med koronapandemien.Direktør i NAV Oslo, Sonja Skinnarland, er svært fornøyd med at de unge har mulighet til å fullføre skolen, også ved hjelp av dataspill. Og at dette har vært mulig til tross for koronasituasjonen.– At de greier å fullføre videregående skole på denne måten er topp! Vitnemålet gjør at de både stiller sterkere på arbeidsmarkedet og kan begynne på videre studier, sier Skinnarland.Unge er en prioritert målgruppe i NAV i Oslo, særlig de som står et stykke unna det ordinære arbeidsmarkedet fordi de for eksempel mangler skolegang.

Hvis du er over 23 år kan du få generell studiekompetanse gjennom 23/5 regelen
Du dekkes av 23/5-regelen hvis du oppfyller alle punktene under:
  • har fylt 23 år eller mer i det året du skal søke om opptak til høyere utdanning
  • har minst fem års praksis og/eller utdanning
  • har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene:
   • norsk (393 timer)
   • engelsk (140 timer)
   • samfunnsfag (84 timer)
   • historie (140 timer)
   • matematikk (224 timer)
   • naturfag (140 timer)

 

Hva er praksiskravet?

Du må dokumentere til sammen minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De seks studiekompetansefagene tilsvarer ett år i videregående opplæring. All praksis og utdanning du har må utgjøre fem års fulltid til sammen. En fulltidsjobb regnes som 37,5 timer i uken. Praksis og utdanning kan ikke overlappe. Du får ikke uttelling for mer enn ett år selv om du jobber 150 % i ett år.

Les mer om 23/5-regelen hos Samordna opptak

BW73F0608B-47A8-49FE-9A1D-8B956A616A76
Gameit8BW